Logopraxis predstavio rad na Danima defektologa 2021

Na Međunarodnoj konferenciji “Dani defektologa Srbije 2021”, koja je održana od 18. do 21. februara na Zlatiboru, putem video linka predstavili smo naš stručni rad “Strategije prevladavanja stresa kod osoba koje mucaju tokom pandemije Covid-19”, koji je izložen u okviru sekcije Zdravstvo i rehabilitacija. Ovaj rad rezultat je višemesečnog istraživanja našeg tima logopeda sprovedenog tokom…

Mucanje i COVID 19 (saveti i uputstva)

U svakodnevnom životu svakog čoveka govor zauzima bitno mesto. Verovatno nismo ni svesni da svi mi svakodnevno izgovaramo nekoliko hiljada reči, razgovaramo o svemu, i time ostvarujemo komunikaciju i socijalizujemo se sa drugim ljudima u našoj okolini. U vreme epidemije korona virusa, kada su upravo komunikacija i socijalizacija ograničene i smanjene, kada su nam narušene…

Mucanje centralna tema skupa logopeda Srbije

Završena je dvodnevna naučno stručna konferencija „Poremećaji fluentnosti“, koju je organizovalo Udruženje logopeda Srbije, a koja je održana u hotelu „Park“ u Beogradu tokom 27. i 28. maja. Posle učešća na Danima defektologa 2015. i 2016. godine, kao i ranijim stručnim okupljanjima u organizaciji Udruženja logopeda Srbije, Logopedski kabinet Logopraxis Kragujevac je nastavio sa praksom…

Mitovi i predrasude o mucanju

Osobe koje mucaju često su izložene nerazumevanju okruženja, odnosno okoline u kojoj se kreću, koja nije pripremljena na problem sa kojim se ta osoba susreće, niti dovoljno informisana o prirodi mucanja. Zbog toga se često javljaju različite predrasude, koje osobama koje mucaju dodatno usložavaju problem i, umesto neophodne podrške, otežavaju njegovo prevazilaženje. Zato vam predstavljamo…

Obeležen 22. oktobar, Dan svesnosti o mucanju

Povodom Međunarodnog dana svesnosti o mucanju, koje se obeležava 22. oktobra, Udruženje logopeda Srbije održalo je u prostorijama Press centra Udruženja novinara Srbije konferenciju za novinare koja je bila u formi svojevrsnog okruglog stola, na kojem su najrenomiraniji stručnjaci koji se bave tretiranjem ovog govorno-jezičkog poremećaja izlagali i odgovarali na pitanja prisutnih, koji su želeli…