Mucanje i COVID 19 (saveti i uputstva)

U svakodnevnom životu svakog čoveka govor zauzima bitno mesto. Verovatno nismo ni svesni da svi mi svakodnevno izgovaramo nekoliko hiljada reči, razgovaramo o svemu, i time ostvarujemo komunikaciju i socijalizujemo se sa drugim ljudima u našoj okolini. U vreme epidemije korona virusa, kada su upravo komunikacija i socijalizacija ograničene i smanjene, kada su nam narušene…

Odluke i obaveštenja o radu za vreme pandemije

Prateći odluke, mere, instrukcije, naredbe i preporuke Vlade Republike Srbije povodom novonastale situacije sa virusom COVID-19 (korona virus), krizni menadžment Logopedskog kabineta Logopraxis je doneo nekoliko bitnih odluka. Na ovom linku ćemo objavljivati i sve eventualne buduće odluke, radi pravovremenog informisanja zainteresovanih korisnika naših usluga. Početak normalnog rada, uz mere opreza i prevencije Na osnovu…

Uvedene preventivne mere protiv COVID-19 (korona virusa)

U skladu sa preporukama i uputstvima Ministarstva zdravlja, a u cilju odgovornog ponašanja i prevencije širenja virusa COVID 19 (koronavirusa), umanjenja rizika po zdravlje dece i roditelja, kao i zaposlenih, stručni tim za bezbednost, zaštitu i zdravlje na radu Logopraxis-a realizovao je hitan radni sastanak, na kojem su sagledane zvanične informacije koje su dostupne iz…