Logopraxis na konferenciji “Inovativni pristupi u logopediji”

Naučno-stručna konferencija logopeda Srbije, koja se ove godine održava pod radnim nazivom „Inovativni pristupi u logopediji“, počela je danas u Hotelu Slavija Garni u organizaciji Udruženja logopeda Srbije. Planirana predavanja i radionice raspoređena su u dva dana. Prvog dana na programu su bila plenarna predavanja, na kojima su pored predavača iz Srbije učestvovati istaknuti stručnjaci iz…

Učešće na 2. Kongresu logopeda Srbije

U cilju praćenja noviteta iz oblasti logopedske nauke i prakse, a samim tim i održavanja najvišeg kvaliteta usluga, posle Dana defektologa 2015 (14-17. januara), učestvovali smo i na II Kongresu logopeda Srbije, stručno-naučnom serfitikovanom skupu logopeda u Beogradu, u organizaciji Udruženja logopeda Srbije. Na ovom kongresu, koji je održan u hotelu “Park” na Slaviji, bili…