Zadovoljna sam načinom i brzinom kojom je moje dete savladalo i ispravilo probleme, koje je imalo u govoru. Verovatno je najbitnija stvar poverenje i volja sa kojom dete odlazi na svaki sledeći tretman. Hvala vam za dobar pristup i taj neopisiv osećaj koji me ispuni svaki put kada čujem čisto i jasno te glasove “R” i “L”.