Logoped Jasmina Malović izuzetno stručno obavlja svoj posao, prepoznaje emocionalne potrebe deteta i svoj rad usklađuje sa njima što dovodi do dobrih rezultata. U ovom logopedskom kabinetu omogućeno je roditeljima da prisustvuju tretmanima što im pomaže da samostalno rade sa detetom i prate njegovo napredovanje. Sin Aleksa je nedavno krenuo u školu, a još od 2,5 godina obavljao je sa postavljenom dijagnozom „disfazija in ob“ u Kragujevcu logopedske tretmane koji nisu davali vidne rezultate. Progovorio je tek sa oko 4,5 godina, a od decembra 2014. godine radi sa Jasminom, logopedom iz kabineta Logopraxis, sa kojom je za nepunu godinu dana ispravio izgovor svih glasova i savladao analizu reči i rečenice.